Η οθόνη είναι ένα παράθυρο μέσω του οποίου προβάλλεται ένας εικονικός κόσμος. Η πρόκληση είναι να τον κάνουμε να μοιάζει και να συμπεριφέρεται σαν αληθινός με πραγματικούς ήχους και αισθήσεις. - Ivan Sutherland

Βιογραφίες


O Alan Kay οραματίστηκε το Dynabook και δημιούργησε λογισμικό που διευκολύνει τα παιδιά να μάθουν να σκέφτονται μαζί με τους υπολογιστές

Εικόνες


Σε ένα παραθυρικό περιβάλλον εργασίας τα μενού μπορούν να βρίσκονται στην κορυφή της οθόνης, με αυτήν την επιλογή να είναι αντικειμενικά περισσότερο εργονομική προς τον χρήστη, χωρίς όμως να έχει κερδίσει την αντίστοιχη αποδοχή στην αγορά.

Μελέτες περίπτωσης


Τα Microsoft Windows είναι σίγουρα το πιο δημοφιλές λειτουργικό σύστημα με επιφάνεια εργασίας για επιτραπέζιους υπολογιστές και παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως μελέτη περίπτωσης γιατί η εξέλιξή του ήταν σταδιακή, πράγμα που μας επιτρέπει να βλέπουμε πιο καθαρά τα επιμέρους στάδια και να τα ερμηνεύουμε, αφού πρώτα τα συνδέσουμε με άλλες σχετικές εξελίξεις.