Το σπουδαίο έργο του Einstein είχε προέλθει από φυσική διαίσθηση και όταν ο Einstein σταμάτησε να δημιουργεί, ήταν επειδή έπαψε να σκέφτεται με συγκεκριμένες φυσικές εικόνες και έγινε χειριστής εξισώσεων. - Freeman Dyson

Βιογραφίες


O Alan Kay οραματίστηκε το Dynabook και δημιούργησε λογισμικό που διευκολύνει τα παιδιά να μάθουν να σκέφτονται μαζί με τους υπολογιστές

Εικόνες


Το Justinmind αποτελεί ένα δημοφιλές εργαλείο δημιουργίας πρωτοτύπων υψηλής πιστότητας και προσομοιώσεων για εφαρμογές κινητών συσκευών και ιστού, χωρίς να απαιτείται η συγγραφή κώδικα.

Μελέτες περίπτωσης


To ερευνητικό κέντρο Xerox PARC για περισσότερα από 30 χρόνια δημιουργεί υλικό και λογισμικό για τους υπολογιστές, που μετά από λίγο καιρό θα είναι μέρος της καθημερινότητας.