ΜΟΝΤΕΛΑ

Κεφάλαιο Πέντε

Το πέμπτο κεφάλαιο περιγράφει τα εναλλακτικά μοντέλα που υπάρχουν για την κατανόηση του προγραμματισμού της διάδρασης.

Το πέμπτο κεφάλαιο είναι έτοιμο για ανάγνωση, σχολιασμό, και βελτίωση από το κοινό. Το πέμπτο κεφάλαιο περιγράφει τα νοητικά μοντέλα με τα οποία συνήθως σκεφτόμαστε τον προγραμματισμό της διάδρασης. Η αντίληψη του υπολογιστή ως εργαλείο είναι το βασικό μοντέλο στον προγραμματισμό της διάδρασης αλλά όχι και το σημαντικότερο. Ο υπολογιστής πλέον χρησιμοποιείται περισσότερο ως μέσο επικοινωνίας με τη μορφή του έξυπνου κινητού τηλεφώνου και των κοινωνικών δικτύων και λιγότερο ως εργαλείο για εργασίες όπως είναι π.χ. η επεξεργασία κειμένου και εικόνων. Επιπλέον, το κεφαλαιο αυτό περιγράφει την αντίληψη του υπολογιστή ως έξυπνου και αυτόνομου εταίρου η οποία, αν και αποτελούσε μέρος του αρχικού οράματος για τους υπολογιστές, στην πράξη δεν έχει αποδειχτεί τόσο χρήσιμη όσο φανταζόμασταν.

ISBN: 978-618-82423-4-0 · Άδεια Creative Commons

All Header-Styles