ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΣΣΕΡΑ

Εργαλεία

Το τέταρτο κεφάλαιο περιγράφει τα εργαλεία και τις τεχνικές για τον προγραμματισμό της διάδρασης.

Το τέταρτο κεφάλαιο είναι έτοιμο για ανάγνωση, σχολιασμό, και βελτίωση από το κοινό. Το κεφάλαιο περιγράφει τα εργαλεία και τις τεχνικές για τον προγραμματισμό της διάδρασης. Η κατασκευή της διάδρασης γίνεται με μια σειρά από εργαλεία και τεχνικές λογισμικού και υλικού. Στην κατασκευή της διάδρασης η έμφαση δίνεται περισσότερο στην περιγραφή της τελικής συμπεριφοράς ενός συστήματος διάδρασης, παρά στη λεπτομερή περιγραφή του πως πρέπει να υλοποιηθεί ένα λογισμικό διάδρασης στη γλώσσα προγραμματισμού του υπολογιστή.

All Header-Styles