ΠΡΩΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Ορισμός

Το πρώτο κεφάλαιο δίνει έναν ορισμό της περιοχής του προγραμματισμού της διάδρασης

Το πρώτο κεφάλαιο είναι έτοιμο και διαθέσιμο για ανάγνωση, σχολιασμό, και βελτίωση από το κοινό. Το πρώτο κεφάλαιο ήταν ήδη σε μεγάλο βαθμό έτοιμο από τις αρχές του χρόνου, αφού ήταν προαπαιτούμενο από την Δράση Κάλλιπος για την αξιολόγηση της πρότασης για χρηματοδότηση, αλλά γίνεται μόλις τώρα διαθέσιμο στο κοινό μετά την έγκριση της πρότασης.

Το πρώτο κεφάλαιο δίνει έναν ορισμό και περιγράφει το πλαίσιο για την περιοχή του προγραμματισμού της διάδρασης. Ο προγραμματισμός της διάδρασης αποτελεί τη σύνθεση δύο πολύ σημαντικών περιοχών: της κατασκευής λογισμικού και της σχεδίασης της διάδρασης, και είναι κάτι περισσότερο από την τομή ή από το άθροισμα των επιμέρους περιοχών.

All Header-Styles