ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ετοιμάστηκε το επιμελημένο πρώτο κεφάλαιο

Το πρώτο κεφάλαιο -ανανεωμένο- είναι στη διάθεσή σας για ανάγνωση, σχόλια, και βελτιώσεις.

Το πρώτο κεφάλαιο δέχτηκε τη γλωσσική και συντακτική επιμέλεια που χρειαζόταν και βρίσκεται -ανανεωμένο- πλέον στη διάθεση του κοινού. Όπως όλα τα τμήματα του βιβλίου, έτσι και το κεφάλαιο Ορισμός αποτελεί μια συζήτηση που παραμένει ανοικτή στα σχόλια και τις βελτιώσεις των αναγνωστών του.

Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο διαβάζουμε πως ο προγραμματισμός της διάδρασης αποτελεί τη σύνθεση δύο πολύ σημαντικών περιοχών: της κατασκευής λογισμικού και της σχεδίασης της διάδρασης. Φαίνεται, όμως, πως είναι κάτι περισσότερο από την τομή (ή ακόμη και από το άθροισμα) αυτών των δύο επιμέρους περιοχών.

Ποιά επιπλέον στοιχεία εμφανίζονται όταν η κατασκευή λογισμικού συναντά τη σχεδίαση της διάδρασης, τα οποία λείπουν από τις επιμέρους περιοχές;

– Ευχαριστούμε τη Σοφία Ντούλου για τη βοήθειά της στην επιμέλεια του κεφαλαίου.

ISBN: 978-618-82423-4-0 · Άδεια Creative Commons

All Header-Styles