ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΚΑ

Κεφάλαιο Έξι

Το έκτο κεφάλαιο περιγράφει τον προγραμματισμό της διάδρασης για συστήματα που είναι σύνθετα και έχουν μεγάλη κλίμακα.

Το έκτο κεφάλαιο είναι έτοιμο για ανάγνωση, σχολιασμό, και βελτίωση από το κοινό. Το έκτο κεφάλαιο περιγράφει τον προγραμματισμό της διάδρασης για συστήματα που είναι σύνθετα και έχουν μεγάλη κλίμακα. Συμπληρωματικά της περιοχής της διάδρασης ανθρώπου-υπολογιστή, έχουμε περιοχές όπως τα κοινωνικά και συνεργατικά συστήματα, καθώς και τα πληροφοριακά συστήματα διοίκησης τα οποία οποία αναλύουν φαινόμενα διάδρασης που συμβαίνουν σε σύνθετα κοινωνικά και τεχνολογικά συστήματα τα οποία μπορεί να έχουν πολύ μεγαλύτερη κλίμακα από εκείνη της διάδρασης ενός ανθρώπου με έναν υπολογιστή. Τόσο η σύνθεση, όσο και η κλίμακα ενός συστήματος διάδρασης, απαιτούν μια διαφορετική προσέγγιση της μεθοδολογίας σχεδίασης από εκείνη της βασικής περίπτωσης ανθρώπου-υπολογιστή.

ISBN: 978-618-82423-4-0 · Άδεια Creative Commons

All Header-Styles