ΤΡΙΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αρχέτυπα

Το τρίτο κεφάλαιο περιγράφει τα αρχέτυπα για τον προγραμματισμό της διάδρασης

Το τρίτο κεφάλαιο είναι έτοιμο για ανάγνωση, σχολιασμό, και βελτίωση από το κοινό. Το κεφάλαιο περιγράφει τα αρχέτυπα για τον προγραμματισμό της διάδρασης. Τα αρχέτυπα προσφέρουν ικανούς τρόπους προγραμματισμού της διάδρασης με μικρό περιθώριο σφάλματος για τον κατασκευαστή, αφού έχουν δοκιμαστεί ήδη από άλλους κατασκευαστές και είναι οικεία στον χρήστη. Ταυτόχρονα, όμως, αποτελούν εμπόδιο για τη δημιουργία νέων μορφών ή μπορεί ακόμη και να μην λειτουργούν σωστά, στην περίπτωση που έχουμε ένα νέο πλαίσιο προγραμματισμού της διάδρασης σε διαφορετική μόρφη, κλίμακα, ή για διαφορετικούς χρήστες.

All Header-Styles