ΤΕΛΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ

Ετοιμάστηκε το επιμελημένο τρίτο κεφάλαιο

Το τρίτο κεφάλαιο είναι στη διάθεσή σας για ανάγνωση, σχόλια, και βελτιώσεις.

Το τρίτο κεφάλαιο βρίσκεται στη διάθεσή σας, επιμελημένο γλωσσικά και συντακτικά. Όπως όλα τα τμήματα του βιβλίου, έτσι και το κεφάλαιο αυτό ξεκινά μια συζήτηση την οποία εμπλουτίζουν τα σχόλια και οι βελτιώσεις των αναγνωστών του.

Συγκεκριμένα, στο τρίτο κεφάλαιο διαβάζουμε για τα Αρχέτυπα του προγραμματισμού της διάδρασης, τα οποία προσφέρουν ικανούς τρόπους προγραμματισμού με μικρό περιθώριο σφάλματος για τον κατασκευαστή. Όμως, προσοχή στις παγίδες. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν λειτουργούν σωστά. Έχετε διαπιστώσει από την εμπειρία σας κάποιες τέτοιες περιπτώσεις; Άλλωστε, η επιμονή στα Αρχέτυπα μπορεί να εμποδίσει τη δημιουργία νέων μορφών διάδρασης.

– Ευχαριστούμε τη Σοφία Ντούλου για τη βοήθειά της στην επιμέλεια του κεφαλαίου.

ISBN: 978-618-82423-4-0 · Άδεια Creative Commons

All Header-Styles