ΔΕΥΤΕΡΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Μέθοδος

Το δεύτερο κεφάλαιο περιγράφει τις μεθόδους για τον προγραμματισμό της διάδρασης

Το δεύτερο κεφάλαιο είναι έτοιμο για ανάγνωση, σχολιασμό, και βελτίωση από το κοινό.

Το δεύτερο κεφάλαιο περιγράφει τις μεθόδους για τον προγραμματισμό της διάδρασης. Ο κύκλος της ανθρωποκεντρικής κατασκευής της διάδρασης είναι η βασική μέθοδος που παρουσιάζει αυτό το κεφάλαιο. Στον προγραμματισμό της διάδρασης δίνεται έμφαση περισσότερο στην επαναληπτική κατασκευή ενός λειτουργικού πρωτοτύπου που χρησιμοποιείται από τους τελικούς χρήστες και λιγότερο στην ανάλυση των αναγκών των χρηστών, οι οποίες αποτελούν έναν πολύ δύσκολο κινούμενο στόχο.

All Header-Styles