Παρουσίαση διαφανειών με ηχητική αφήγηση

Screencast Μέθοδος

Τα δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου συνοδεύεται από ηχητική παρουσίαση για τις διαφάνειες

ISBN: 978-618-82423-4-0 · Άδεια Creative Commons

All Header-Styles