Παρουσίαση διαφανειών με ηχητική αφήγηση

Screencast

Τα κεφάλαια του βιβλίου συνοδεύονται από ηχητική παρουσίαση για τις διαφάνειες

Τα βασικά κεφάλαια του βιβλίου συνοδεύονται από την ηχητική παρουσίαση των διαφανειών. Με αυτόν τον τρόπο, το υλικό του βιβλίου μπορεί χρησιμοποιηθεί από τους αναγνώστες για ανεξάρτητη μελέτη ή από τους διδάσκοντες για να προετοιμάσουν μια παρουσίαση στην τάξη τους.

ISBN: 978-618-82423-4-0 · Άδεια Creative Commons

All Header-Styles