Διαφάνειες σε μορφή HTML slidy

Διαφάνειες

Τα κεφάλαια του βιβλίου συνοδεύονται από διαδραστικές διαφάνειες

Τα βασικά κεφάλαια του βιβλίου έχουν οργανωθεί σε διαφάνειες, οι οποίες ετοιμάστηκαν σύμφωνα με το πρότυπο slidy το οποίο επιτρέπει την παρουσίαση τους απευθείας μέσα από τον φυλομετρητή. Με αυτόν τον τρόπο ο αναγνώστης και ο καθηγητής μπορεί να κάνει μια γρήγορη επισκόπηση των βασικών τίτλων και εικόνων του βιβλίου, τα οποία λειτουργούν παράλληλα με το κείμενο του αντίστοιχου κεφαλαίου.

ISBN: 978-618-82423-4-0 · Άδεια Creative Commons

All Header-Styles