ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Παρουσίαση στο ΟΠΑ

Παρουσίαση της μεθόδου στο ΟΠΑ

Στο μάθημα HCI του εαρινού εξαμήνου του τμήματος ΔΕΤ του ΟΠΑ έγινε παρουσίαση του τρίτου κεφαλαίου, ενώ παράλληλα έγιναν διαθέσιμα σε περιορισμένο αριθμό και για λίγες μόνο ώρες κουπόνια για την αγορά του βιβλίου δωρεάν από τους φοιτητές. Για περισσότερη ενημέρωση και για μελλοντικές εκδηλώσεις μπορείτε να γραφτείτε στην σελίδα του βιβλίου στο facebook.

All Header-Styles