ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

Καινοτομία

Παρουσίαση του βιβλίου στην ημέρα ευχρηστίας 2015

Στην φετινή συνάντηση για την ημέρα ευχρηστίας 2015 έγινε παρουσίαση με τίτλο Προγραμματισμός της Διάδρασης και Καινοτομία, ενώ παράλληλα έγιναν διαθέσιμα σε περιορισμένο αριθμό και για λίγες μόνο ώρες κουπόνια για την αγορά του βιβλίου δωρεάν. Για περισσότερη ενημέρωση σχετικά με μελλοντικές εκδηλώσεις μπορείτε να γραφτείτε στην σελίδα του βιβλίου στο facebook.

All Header-Styles