ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Νέος Πίνακας Περιεχομένων

Ο αρχικός πίνακας περιεχομένων έχει ενημερωθεί μετά την συγγραφή του πρώτου μέρους του βιβλίου

Ο αρχικός πίνακας περιεχομένων του βιβλίου, όπως είχε υποβληθεί για αξιολόγηση στη Δράση Κάλλιπος, περιλάμβανε δεκαέξι κεφάλαια, χωρισμένα σε τέσσερα μέρη. Κατά την συγγραφή, όμως, του πρώτου μέρους του βιβλίου διαπιστώθηκε ότι πολλά από τα παραδείγματα του τέταρτου μέρους, καθώς και κάποιες από τις σύνθετες μορφές διάδρασης του τρίτου μέρους, είχαν άμεση σύνδεση με τα κεφάλαια του πρώτου μέρους του βιβλίου.

Για την καλύτερη οργάνωση του περιεχομένου, ο νέος σχεδιασμός του βιβλίου προβλέπει οκτώ κεφάλαια, χωρισμένα σε δύο μέρη.

All Header-Styles